מס' 122751 הנני מאשר בזאת כי מערכת ניהול האיכות של אגד הסעים בע"מ מצ"ב נספח רשימת כתובות נסקרה ונבחנה ע"י המכון לבקרה ואיכות, ונמצאה מתאימה לדרישות התקן: ISO 9001:2015 האישור תקף לפעולות הבאות: שירותי תחבורה והיסעים, מתן שירותי תיור ונופש באמצעות קבלני משנה אישור זה בתוקף עד: 17.06.2024 מחזור ההתעדה יסתיים בתאריך: 17.06.2024 תאריך האישור הראשון: 17.06.2015 האישור מותנה בהמשך יישום מערכת ניהול, בכפוף לביצוע מבדקי מעקב ע"י המכון לבקרה ואיכות תאריך אישור 31.05.2021 ניר הלפרן, מנכ"ל

מס’ 122751
הנני מאשר בזאת כי
מערכת ניהול האיכות של
אגד הסעים בע”מ
מצ”ב נספח רשימת כתובות
נסקרה ונבחנה ע”י המכון לבקרה ואיכות,
ונמצאה מתאימה לדרישות התקן:
ISO 9001:2015
האישור תקף לפעולות הבאות:
שירותי תחבורה והיסעים, מתן שירותי תיור ונופש באמצעות קבלני משנה
אישור זה בתוקף עד:
17.06.2024
מחזור ההתעדה יסתיים בתאריך:
17.06.2024
תאריך האישור הראשון:
17.06.2015
האישור מותנה בהמשך יישום מערכת ניהול,
בכפוף לביצוע מבדקי מעקב ע”י המכון לבקרה ואיכות
תאריך אישור 31.05.2021
ניר הלפרן, מנכ”ל

Leave a Comment: