מסעות לחינוך משמעותי


תוכנית שש שנתית מכיתה ז’ עד כיתה י”ב: תוכנית חדשנית וייחודית המבוססת על ערכים שמערכת החינוך רוצה להטמיע ומגישה אותם באמצעות פעילויות ומעורבות עמוקה של התלמידים ובשפה עדכנית, רלוונטית וחדשנית.

חיבורים כיתה ז'

תקשורת: תקשורת בין אישית, תקשורת עם האתר, תקשורת עם השונה. איך גורמים לתלמידי כיתה ז' לתקשר עם חבריהם לכיתה בצורה נעימה? איך עוזרים להם ליצור קשר מכבד עם בני / בנות המין השני? איך יוצרים אצלם פתיחות לקשר עם האחר והשונה? יוצאים איתם למסע חיבורים!

חיבורים כיתה ח'

עצמאות והישרדות: צידה לדרך לגיל ההתבגרות. איך עוזרים לתלמידי כיתה ח' להפוך מילדים לנערים? איך מציידים אותם בכלים הנכונים לקראת גיל ההתבגרות ובכוחות הנחוצים לקבלת עצמאות ואחריות? יוצאים איתם למסע חיבורים!

חיבורים כיתה ט'

חופש הבחירה: בחירה אישית, הבחירה מתוך שייכות לקבוצה, הבחירה בנתינה ובהקרבה. איך עוזרים לתלמידי כיתה ט' לבחור מגמה? איך עוזרים להם להתמודד עם חופש הבחירה, לקחת אחריות על הבחירות שלהם ולהבין את ההשלכות על האחר? איך יוצרים אצלם פתיחות לנתינה ובחירה בנכונות להקרבה? יוצאים איתם למסע חיבורים!

חיבורים כיתה י'

תעודת זהות: חיבור לזהות ישראלית, לשורשי העם היהודי, לחברה ולמדינה. איך גורמים לתלמידי כיתה י’ לבחון את הזהות שלהם? איך גורמים להם להתבונן על הישראליות, היהודיות והשייכות שלהם לעם ולמדינה? איך מחברים אותם לתחושת אחריות חברתית, מחויבות לקהילה, ואזרחות פעילה? יוצאים איתם למסע חיבורים!

חיבורים כיתה יא'

מעגלים: מסע ממעגל ה”עצמי”, דרך מעגל “הקבוצה”, אל מעגל “הקהילה” איך גורמים לקבוצת מתבגרים – שרוב הימים והלילות עסוקים בעיקר בעצמם – לצאת מהקונכייה ולהרגיש שהם חלק מרקמה אנושית אחת חיה? איך גורמים לתלמיד י”א להרגיש שהוא חלק ממשהו גדול ממנו, משהו נצחי, שהוא חוליה חזקה בשרשרת אנושית-חברתית-לאומית? איך מחברים תלמידת י”א לארץ בה היא חיה? איך גורמים לה להרגיש שייכות לחברה? להיות חלק מהמדינה? יוצאים איתם למסע חיבורים!

חיבורים כיתה יב'

“אחרי!” מסע הכנה לשירות משמעותי, לכישורי מנהיגות ולהובלה חברתית. איך מחברים תלמידי י”ב - על סף הגיוס לצבא, לשרות לאומי, או לשנת שירות - לערכים של הובלה ומנהיגות? איך מפיגים חששות לפני גיוס ומכינים אותם לשרות משמעותי? נותנים להם להוביל מסע!