חוקרים, מגלים ויוצרים בטבע – חיבורים לשכבות א’ – ו’


תכנית שפותחה לאחרונה ויוצקת משמעות חדשה לטיולי בתי הספר היסודיים. התוכנית נבנתה בהתייעצות עם מנהלי בתי ספר ומורים, נותנת מענה לתוכנית הליבה של מדעים ותוכנית לימודים “תרבות יהודית ישראלית” ומשתמשת בכלים של למידה משמעותית.

חיבורים יסודיים כיתה א

חוקרים את הטבע מגלים את האדם:
הילדים במרכז, הם אלה שחוקרים את הטבע שסביבם, מחפשים ממצאים, מסיקים מסקנות, ומגלים את יחסי הגומלין בין האדם לטבע.
תחנות הפעלה מסקרנות ו"משחקיות" משולבות בטיולים מהנים בטבע.
חיבור לתכנית הלימודים: · עולם טבעי לעומת עולם מעשה ידי אדם · יחסי הגומלין בין האדם לטבע
מתודת הפעילות: · פעילות תגלית וחקר של התלמידים · פעילויות יצירתיות והפעלת הדמיון · פעילות קבוצתית מגבשת
טיולים לבחירה: · מגלים את מבצר אנטיפטרוס: מתל אפק למקורות הירקון · השוויצרים הקטנים מגלים את החי-בר · חוקרי החוף של שמורת פולג.

חיבורים יסודיים כיתה ב

יוצאים לסביבה הטבעית:
דיונת חול, רקפות או יער: בכל אחד מהמסלולים נעבור בתחנות הפעלה וניתן לילדים לחקור בסקרנות את הסביבה הטבעית, לשחק, לגלות את היחסים שבין החי והצומח לסביבתם הטבעית.
חיבור לתכנית הלימודים: · תחום דעת מדע וטכנולוגיה - יחסי גומלין בין יצורים ובינם לבין סביבתם · מעורבות האדם במרכיבי הסביבה והשלכותיה.
מתודת הפעילות: · למידה תוך כדי משחק קבוצתי · העברת ידע באמצעות סיפור מרתק · פעילות תגלית וחקר של התלמידים
טיולים לבחירה · יום חול: הדיונה הגדולה באשדוד ושביל הבוסתן · חוקרי הנחלים: נחל השופט וגבעת הרקפות · סיירי הפארק: השבילים הנסתרים של פארק קנדה.

חיבורים יסודיים כיתה ג

מורשת ותרבות בטבע:
פעילות חדשנית המשלבת מורשת ותרבות עם מדעי החיים: הילדים חווים את החקלאות העברית על ההר, בתי הבד במערות השפלה, וחיי האדם הקדמון בכרמל.
חיבור לתכנית הלימודים: · תחום דעת מורשת ותרבות – לימוד מדרשים בתרבות ישראל · תחום מדעי החיים – תפקודן של מערכות אקולוגיות ומגוון ביולוגי · חומרים שונים ושימוש האדם בהם בהתאם לתכונותיהם ולצרכיו.
מתודת הפעילות: · חידות וחידונים להעברת ידע · התבוננות בטבע באמצעות פעילות יצירה · פעילות קבוצתית מגבשת
טיולים לבחירה: · החקלאים על ההר: הסטף ושביל ישראל · הארכיאולוגים הצעירים: מערות בית גוברין ותל מרשה · חוקרי האדם הקדמון: נחל מערות וחוף הבונים.

חיבורים יסודיים כיתה ד

טבע המולדת:
פעילות ייחודית המשלבת טבע ומולדת: איך השפיע הטבע על תחילת ההתיישבות היהודית בארץ ישראל, איך נעזרו העולים הראשונים במשאבי הטבע שמצאו בארץ.
חיבור לתכנית הלימודים: · מערכות בכדור הארץ – הידרוספרה (חשיבות המים לאדם לצומח ולחי). · הכרת סיפורי ראשונים כחלק בבניית הסיפור האישי והסיפור הקולקטיבי וכחלק מבניית הזהות האישית והחברתית.
מתודת הפעילות: · המחשת תופעות טבע באמצעים ביתיים · משימות קבוצתיות מגבשות · העברת ידע באמצעות משחק
טיולים לבחירה: · מפענחים את סוד הברון: רמת הנדיב וזיכרון יעקב · מסתרי פלמחים: משפך שורק לחוף פלמחים.

חיבורים יסודיים כיתה ה

קשרים והקשרים: טבע ואנרגיה, עם וארצו.
פעילות ייחודית באמצעותה התלמידים מגלים קשרים והקשרים פיזיים ונפשיים: בין טבע לאנרגיה, בין אטמוספרה לביוספרה, ובין עם ישראל לארץ ישראל.
חיבור לתכנית הלימודים: · בתחום דעת מדע וטכנולוגיה – אנרגיה ירוקה, התאמת צמחים לסביבה. · יחסי הגומלין בין הגאוספרה, האטמוספרה, ההידרוספרה והביוספרה · בתחום מורשת: הזיקה הממשית והנפשית שבין העם לארצו
מתודת הפעילות: · פעילות תגלית וחקר של התלמידים · פעילויות יצירתיות והפעלת הדמיון · פעילות קבוצתית מגבשת
טיולים לבחירה: · גדעון, אחאב, וטורבינות הרוח: מהר ברקן לתל יזרעאל · עולים לרגל: ירושלים והר הרצל · רואים רחוק: מצפה משואה וחירבת מדרס.

חיבורים יסודיים כיתה ו

הילדים מגלים שהטבע הוא מקור לחיים אבל גם למוות, חוקרים את הקשר בין תרבויות קדומות לטבע, ולומדים על קונפליקטים בגלל משאבי הטבע: בין צרכי בעלי החיים לצרכי האדם, ובין מדינות ועמים.
חיבור לתכנית הלימודים: · מערכות אקולוגיות, צרכים לקיום יצורים חיים, איכות סביבה. · בתחום דעת היסטוריה – העולם היווני-רומי והיהודים
מתודת הפעילות: · פעילות תגלית וחקר של התלמידים · פעילויות יצירתיות והפעלת הדמיון · פעילות קבוצתית מגבשת
טיולים לבחירה: · בין שמים לארץ: שוויצריה הקטנה והגשרים התלויים בנשר · שתי אצבעות מחיפה: רכס אצבע ואנדרטת אסון הכרמל · מלחמת מים: בניאס, החולה ואנדרטת אסון המסוקים.