דיווח על תאונה – צד ג

בכל פניה למחלקת הביטוח נדרש לצרף גרסה מפורטת של האירוע בטופס הבא: 

ניתן לשלוח את הפנייה גם באמצעות שליחה במייל לכתובת: urib@egged.co.il
יש לציין גרסה מפורטת של האירוע הכוללת:

 • פרטי הרכב הפוגע
  פרטי הנהג הפוגע 
  מספר רישוי של הפוגע
 • מספר רישוי רכב צד ג’
 • תמונות צבעוניות של הנזק (צילום עצמי )
  תיאור האירוע 
 • צילום רישיון של הרכב הניזוק
  תמונות צבעוניות של הנזק 

מספר הטלפון להעברת תמונות : 0548680358