הסעים

דיווח על תאונה - צד ג

בכל פניה למחלקת הביטוח נדרש לצרף למייל accident@Egged.co.il גרסה מפורטת של האירוע הכוללת: פרטי הרכב הפוגע פרטי הנהג הפוגע תמונות צבעוניות של הנזק (צילום עצמי ) צילום רישיון של הרכב הניזוק מספר הטלפון להעברת תמונות : 0548680358