דיווח על תאונה – צד ג

בכל פניה למחלקת הביטוח נדרש לצרף למייל ACCIDENTHESEIM@EGGED.CO.IL גרסה מפורטת של האירוע הכוללת:

פרטי הרכב הפוגע
פרטי הנהג הפוגע
תמונות צבעוניות של הנזק (צילום עצמי )
צילום רישיון של הרכב הניזוק

מספר הטלפון להעברת תמונות : 0548680358