דיווח על תאונה – צד ג

בכל פניה למחלקת הביטוח נדרש לצרף גרסה מפורטת של האירוע בטופס הבא: 

ניתן לשלוח את הפנייה גם באמצעות שליחה במייל לכתובת: ACCIDENTHESEIM@EGGED.CO.IL
יש לציין גרסה מפורטת של האירוע הכוללת:

  • פרטי הרכב הפוגע
  • פרטי הנהג הפוגע
  • תמונות צבעוניות של הנזק (צילום עצמי )
  • צילום רישיון של הרכב הניזוק

מספר הטלפון להעברת תמונות : 0548680358